Tortolita chocolatera o rojiza, Columbina talpacoti

Tortolita chocolatera o rojiza, Columbina talpacoti

img_0998
Hembra de Tortolita chocolatera o rojiza, Columbina talpacoti. Foto: Alfredo Allais